Projekt plynové spotřebiče

Projekt

Plynové spotřebiče KVART

je spolufinancován Evropskou unií

Předmětem projektu je zkoušení, měření technických parametrů a certifikace nových výrobků - řady plynových konvekčních kamen s uzavřenou spalovací komorou v akreditované zkušební laboratoři - Strojírenském zkušebním ústavu Brno, který je akreditován (notify body 1015) pro činnosti posuzování shody pro spotřebiče plynných paliv dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady  (EU) 2016/426.

Cílem projektu je získání odpovídající CE certifikace, která umožní prodej těchto výrobků na zvolených evropských trzích.


 

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost