Projekty spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt

Plynové spotřebiče KVART

je spolufinancován Evropskou unií

Předmětem projektu je zkoušení, měření technických parametrů a certifikace nových výrobků - řady plynových konvekčních kamen s uzavřenou spalovací komorou v akreditované zkušební laboratoři - Strojírenském zkušebním ústavu Brno, který je akreditován (notify body 1015) pro činnosti posuzování shody pro spotřebiče plynných paliv dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady  (EU) 2016/426.

Cílem projektu je získání odpovídající CE certifikace, která umožní prodej těchto výrobků na zvolených evropských trzích.

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Projekt

TOPIDLA KVART - CZ

je spolufinancován Evropskou unií


Cílem projektu je provést měření akreditovanou zkušební laboratoři a certifikovat novou řadu plynových topidel KVART
TE. s elektronický procesem řízení vytápění.
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


 

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost